Uwolnijmy młodzież
od wirtualnego nałogu:
apelujemy do Ministra
Edukacji i Nauki!

Uwolnijmy młodzież od wirtualnego nałogu: apelujemy do Ministra Edukacji Narodowej!

Ekrany niszczą młodzież!

Z powodu nadużywania internetu :

0 %
nastolatków

deklaruje zawroty głowy lub pogorszenie wzroku

0 %
nastolatków

przyznaje, że odczuwa przemęczenie i niedostatek snu

0 %
nastolatków

podpisało się pod twierdzeniem, że… 

Moje życie byłoby puste bez mojego telefonu/smartfona…

SKUTKI NADUŻYWANIA EKRANÓW PRZEZ MŁODZIEŻ

!

zaburzenia koncentracji uwagi

!

nadpobudliwość ruchowa i rozdrażnienia

!

obniżenie zdolności interpersonalnych

!

stany lękowe i depresyjne

!

zmniejszenie umiejętności językowych

!

uzależnienie od pornografii, gier i mediów społecznościowych

CO CHCEMY z tym ZROBIĆ?

Walka z cyfrowym nałogiem jest wyzwaniem dla wszystkich rodziców i wychowawców. Ograniczenie możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych w szkołach jest wyrazem naszej troski o zdrowie i bezpieczeństwo polskich uczniów.

Nadużywanie smartfonów przez dzieci i młodzież jest bardzo szkodliwe, dlatego potrzebne jest podjęcie zdecydowanych działań. Szczególnie w szkole, gdzie potrzebna jest koncentracja i atmosfera skupienia.

Dlatego apelujemy do Ministra Edukacji  i Nauki o wprowadzenie zakazu używania przez uczniów polskich szkół urządzeń elektronicznych m.in. smartfonów i smartwatchów!

TE ROZWIĄZANIA SĄ JUŻ W INNYCH KRAJACH

francja

  • zakaz korzystania z telefonów i tabletów w czasie lekcji
  • od września 2018 r. ten zakaz dotyczy także korytarzy szkolnych, stołówek i boisk
  • prawo pozwala nauczycielom konfiskować telefony uczniów, którzy nie będą stosować się do nowych przepisów 

włochy

  • zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji
  • kary za złamanie zakazu nie są przewidziane; odwołanie do poczucia odpowiedzialności uczniów i nauczycieli

australia

  • zakaz korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchów, słuchawek, tabletów i innych tego typu urządzeń podczas zajęć szkolnych, a także przerwy na lunch
  • uczniowie, którzy nie zastosują się do zakazu będą musieli do końca dnia oddać swoje urządzenia

APEL DO Ministra Edukacji i nauki

Sz. P. Przemysław Czarnek 

Minister Edukacji i Nauki 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Kierowany troską o młode pokolenie Polaków, zwracam się z apelem o wprowadzenie zakazu korzystania z mobilnych urządzeń elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły. 

Szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania talentów, dlatego powinna zapewniać uczniom warunki do należytego skupienia uwagi. Nie jest to możliwe, gdy silne bodźce generowane przez smartfony lub smartwatche odciągają uwagę uczniów od przedmiotu zajęć. Pogłębia to trudności związane z przyswajaniem wiedzy i nabywanych umiejętności.  

Ponadto, nie można bagatelizować szkodliwego wpływu technologii na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży. Badania wskazują na coraz więcej jednostek chorobowych, spowodowanych nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych. 

Problem zbyt dużej obecności ekranów w życiu dzieci prowadzi m.in. do: zaburzeń koncentracji uwagi, nadpobudliwości ruchowej i rozdrażnienia,  stanów lękowych i depresyjnych, obniżenia zdolności interpersonalnych i zmniejszenia umiejętności językowych, popadania w nałogi, na czele z uzależnieniem od pornografii, mediów społecznościowych i gier.  

Badania pokazują, że w Polsce zjawisko problematycznego użytkowania internetu dotyczy już co trzeciego nastolatka, a trzech na stu wymaga specjalistycznej pomocy. 28% deklaruje, że z powodu nadużywania internetu miało zawroty głowy bądź pogorszył im się wzrok. 35% przyznaje, że z tego samego powodu odczuwa przemęczenie i niedostatek snu. Aż 40% nastolatek podpisało się pod twierdzeniem, że „Moje życie byłoby puste bez mojego telefonu/smartfona”. 

Dlatego tak ważne jest podjęcie wszelkich możliwych działań, aby ryzyko szkodliwego wpływu użytkowania tych urządzeń na zdrowie dzieci i młodzieży zredukować do minimum. 

Przykład innych państw pokazuje, że wprowadzenie takich rozwiązań jest możliwe i przynosi pożądane rezultaty. Wystarczy wspomnieć Francję, Australię, Włochy i kanadyjską prowincję Ontario. 

Odpowiedzialnością nas dorosłych, a zwłaszcza osób odpowiedzialnych za regulowanie szkolnej dyscypliny, jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz wspieranie misji szkoły jako placówki edukacyjno-wychowawczej.  

Mając na uwadze powyższe, liczę, że podejmie Pan Minister zdecydowane działania, które ochronią uczniów polskich szkół przed destrukcyjnym wpływem nadmiernego dostępu do mobilnych urządzeń elektronicznych.  

 

Z poważaniem 

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Apel podpisało już 17200 osób!

Udostępnij na:

Facebook
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2024